TERMENI SI CONDITII

Încredinţarea articolelor către curăţătoria Adibas Wash reprezintă acceptul tuturor condiţiilor afişate şi anume:

  1. Curățarea încălțămintei se realizează în conformitate cu instrucțiunile stabilite de producător și înscrise pe etichete sau pe cutii. Dacă produsul nu are cutie sau eticheta cu recomandările de întreținere, Clientul își asumă răspunderea pentru orice daune produse ca urmare a procesului de curățare și igienizare. Același principiu se aplică și în cazul în care Clientul solicită curățarea într-un mod ce nu corespunde instrucțiunilor de pe etichetă.
  1. Verificarea cantitativă și calitativă a bunurilor se face la momentul predării acestora către Client. Orice contestații sau reclamații ulterioare nu vor fi luate în considerare.
  1. Adibas Wash își rezervă dreptul de a efectua poze în cazul oricăror defecțiuni pe care le prezintă încălțămintea înainte de a efectua procesul de curățare. Clientul agrează că aceste fotografii fac dovadă oricăror defecțiuni anterioare procesului de curățare, ar orice răspundere din partea Adibas Wash pentru acestea este exclusă.
  1.   Articolele din piele naturală și blană naturală sau cele care conțin componente din aceste materiale sau orice alte combinații de materiale se vor curăța exclusiv pe răspunderea clientului. Clientul înțelege că în cazul acestor articole pot apărea modificări de dimensiune, modificări de culoare accentuate, ruperi ale pielii, etc.
  1. Pentru pierderea sau distrugerea nasturilor, fermoarelor, branțurilor, șireturilor, ornamentelor sau pentru desfacerea lipiturilor confecțiilor, Adibas Wash nu poate fi făcută răspunzătoare.
  1. Adibas Wash nu își asumă răspunderea pentru petele dificile care nu ies în urma unor procese repetate de curățare sau pentru deteriorarea materialului în urma procedurilor. De asemenea, Adibas Wash nu răspunde pentru eventualele deteriorări sau modificări asupra bunurilor care fac obiectul curățării dacă provin din pricina unor vicii ascunse ale produsului sau materialului, a unei defecțiuni sau calității scăzute a materialului, a țesăturii sau a pigmentului sau care au fost deteriorate cu toate că produsul a fost curățat ca urmare a respectării etichetei firmei producătoare.
  1. În cazul în care Clientul contestă calitatea serviciilor prestate, Părțile vor numi un expert pentru evaluarea calității bunului și a serviciilor efectuate. Costurile angajării unui expert sunt suportate de către partea care contestă calitatea serviciilor prestate. În cazul în care expertul dovedește că pierderea sau deteriorarea bunului a fost cauzat de personalul Adibas Wash prin neaplicarea corectă a procesului de curățare, Adibas Wash va acorda despăgubiri de maxim 70% din valoarea produsului respectiv, dar nu mai mult de 350 lei, în termen de 30 de zile de la finalizarea expertizei. Aceleași limite de despăgubire se aplică și în cazul furtului prin efracție din unitate constatat de organele de poliție.
  1. Adibas Wash își rezervă dreptul de a refuza bunurile care sunt într-o stare avansată de uzură sau degradare, care denotă prezența factorilor de infecție sau prezintă defecte.
  1. Obiectele neridicate în termen de 30 de zile se consideră abandonate.